De jongen Bastiaan wordt op school gepest omdat hij dik en onhandig is. Op een dag stormt hij schuilend voor de regen en een aantal pestkoppen een boekenwinkel binnen. Na een tijdje verdwijnt hij weer met een geheimzinnig boek met als titel "Het oneindige verhaal". Hij verstopt zich met dat boek op de zolder van de school en begint te lezen. Daar leest hij over het rijk Fantasië en de Kleine Keizerin. Zij worden in hun bestaan bedreigd door het steeds oprukkende Niets. Atréjoe, door de Kleine Keizerin uitverkoren om een redmiddel te zoeken, gaat op
avontuur naar iets of iemand die Fantasië kan redden. Uiteindelijk blijkt de enige die Fantasië kan redden, Bastiaan zelf te zijn, die zo opgaat in het verhaal dat hij er zelf in terecht komt. Eens in Fantasië terecht gekomen, wordt hij als een held onthaald. Maar na een tijdje neemt het verhaal een rare wending en blijkt het voor Bastiaan niet zo eenvoudig om naar zijn eigen mensenwereld terug te keren.